De geplande nieuwe Eneco biomassa centrale in Utrecht zorgt jaarlijks voor 184 Kton extra CO2 uitstoot

De geplande nieuwe Eneco biomassa centrale in Utrecht zorgt jaarlijks voor 184 Kton extra CO2 uitstoot

Eneco plant een biomassacentrale midden in Utrecht. Tussen de oude stad en het nieuwe Leidsche Rijn wordt een centrale bijgeplaatst die de bestaande relatief dure gas-gestookte centrales moet gaan ontlasten. Iedereen die wel eens een gas-fornuis heeft aangezet en wel eens een vuurtje heeft gestookt weet dat dit een negatief effect op de lucht-kwaliteit gaat hebben. Gas ontbrand relatief schoon, houtsnippers niet. Alle dikke en door Eneco betaalde (CE Delft) rapporten die moeten pleiten voor Eneco’s goede bedoelingen ten spijt, zo is het gewoon.

Waarom een biomassacentrale in Utrecht?eneco sde subsidie biomassa BWI Utrecht

Het exploiteren van de Utrechtse stadsverwarming is voor Eneco een dure aangelegenheid. Het gas wordt duurder, een groot deel van het leidingen net moet worden vervangen en er lekt veel warmte weg door verouderde leidingen. De grootste (variabelel) slag slaat men echter door de productie kosten-efficienter te maken en dan is daar de uitkomst: Biomassa = Kassa!

 

 

 

Om niet te begrijpen redenen heeft biomassa een plek gekregen in het Energieakkoord. Het Energieakkoord stelt dat Eneco met nul CO2 uitstoot (!) mag rekenen wanneer biomassa wordt gebruikt. Tevens cashed Eneco een dikke 70 miljoen euro aan SDE-subsidie van onze nationale overhead omdat biomassa in dit akkoord als ‘duurzaam’ staat aangemerkt.

Eneco biomassa subsidie BWI Utrecht Lage WeideVeel meer CO2-uitstoot voor Utrecht

Eerder dit jaar gaven Eneco en Natuur & Milieu aan CE Delft de opdracht een alternatief te ontwikkelen voor de biomassa bijstook in kolencentrales. Was dit echt op duurzame intenties gestoeld? Nee, Eneco wil een ‘gelijk’ speelveld behouden en wil uiteraard niet dat de grote, concurrerende energiemaatschappijen veel SDE-subsidie opsnoepen door het bijstoken van biomassa in hun kolencentrales.

In het CE Delft rapport ‘Alternatieven voor biomassa-meestook in kolencentrales‘ wordt gesteld dat biowarmte tot CO2 besparing leidt en wel 0,8 Mton (pagina 31) voor 7,5 PJ aan biostoom + 5 PJ stadsverwarming biowarmte (pagina 3). Onderstaande berekening voor de Utrechtse situatie geeft echter een heel ander beeld.

extra CO2-uitstoot BWI biomassa Eneco Lage Weide Utrecht stadsverwarming

Toelichting: Voor het warmtenet in Utrecht wordt 4 miljoen GJ geproduceerd. Hiervan is 78% afkomstig van de STEG. Dit betekent dat de STEG naast 3,1 miljoen GJ warmte ook 4,6 miljoen GJ elektriciteit produceert. CO2 van de STEG is dan 585 kton per jaar.

In de nieuwe situatie produceert de BWI 1,56 miljoen GJ warmte (basislast). De STEG zal dan nog maar 1,6 miljoen GJ warmte leveren en nog maar 2,3 miljoen GJ elektriciteit. CO2 van de STEG is dan nog maar 292 kton per jaar.

De elektriciteit zal dan door andere centrales moeten worden geproduceerd. Aangezien op dit moment kolencentrales het goedkoopst produceren, zal de 2,3 miljoen GJ door een moderne kolencentrale worden overgenomen. In het rapport CE Delft rapport was er immers van uit gegaan dat de kolencentrales open blijven. Deze zal de elektriciteit maken met een rendement van ca. 46% en zal daarbij 451 kton CO2 uitstoten. Overigens heeft Eneco niet zo’n Eigen kolencentrale, dus zal zij deze stroom bij één van de bestaande kolencentrales inkopen.

Extra uitstoot door biomassa transport

Daarnaast is ook de transport van biomassa ook niet geheel CO2 vrij. Eneco stelt zelf dat het rendement van de BWI 90% is zonder transport en 75% met transport. Dan kom je uit op nog eens 26 Kton extra CO2-emissie.

eneco-biomassa-transport

 

Netto is het effect, inclusief transport, dan dat er in Utrecht 184 Kton CO2 (158+26 Kton) meer per jaar wordt uitgestoten!

Dit zal in ook voor andere stadsverwarmings installaties gelden waar WKK’s wordt vervangen door enkelvoudige warmte installaties.

 

Waarom dus een biomassa centrale in Utrecht?

Ter bescherming van Eneco’s winstgevendheid en niets anders. De 70+ miljoen aan SDE-subsidie voor deze biomassacentrale in Utrecht laat het rondjes draaien wat betreft het maken van echte, concrete plannen voor verduurzaming nog wat langer duren. Slimme andere alternatieven komen simpelweg niet op het lijstje van Eneco voor omdat er geen subsidie op zit.

Gemeente en Provincie Utrecht, maak vaart met verduurzaming!

Het zou prettig zijn als de partijen die hierin het voortouw moeten nemen uit een jarenlange winterslaap ontwaken en tot aktie over gaan. Alternatieven zijn er echt wel, echte slagvaardigheid en doorpakken ontbreekt.

Opties als:

  • diepe- of ondiepe geothermie eventueel i.c.m. warmtepompen,
  • een warmtebuffer,
  • power-to-heat (op duurzame electra dan uiteraard)
  • echte, structurele restwarmte (denk aan rioolwaterinstallaties die het hele jaar gezuiverd 7 tot 20 graden warm water terug op het oppervlaktewater lozen en een structurele, schone bron van restwarmte kunnen zijn)…

met een beetje creativiteit zijn er nog veel andere en schonere opties voor onze mooie stad te bedenken.

Later toegevoegd:

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

UA-65853139-1