Einde aan het stadsverwarming monopolie van Eneco in Utrecht

Afgelopen donderdagmiddag en -avond vergaderde de Utrechtse gemeenteraad met het college van B&W over de misstanden met stadsverwarming die de stad al maanden bezig houden.

De gemeenteraad in Utrecht heeft in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat er een einde komt aan het stadsverwarming monopolie van Eneco in Utrecht.

Utrecht is daarmee de eerste Nederlandse gemeente die vergaande maatregelen neemt om haar burgers met een aansluiting op stadsverwarming beter te beschermen, eventueel gesjoemel met het milieurendement van stadsverwarming aan banden legt en zorgt voor een evenwichtige afweging over de eventuele uitbreiding van stadsverwarming. Tevens worden ontwikkelaars nu in de gelegenheid gesteld andere duurzamere en beter betaalbare warmte oplossingen aan kopers van nieuwe woningen aan te bieden. Voor bewoners met een (in het verleden verplichte) aansluiting op stadsverwarming worden de afsluitkosten, tot een redelijk niveau, verlaagd.

Afgelopen donderdagmiddag en -avond vergaderde de Utrechtse gemeenteraad met het college van B&W over de misstanden met stadsverwarming die de stad al maanden bezig houden. Na een Raadsinformatieavond op 10 maart en een commissievergadering op 24 maart was dit raadsdebat het voorlopige sluitstuk waarmee de recente periode werd afgerond.

De raadsvergadering leverde zeven inhoudelijke moties over het onderwerp op en één motie van afkeuring voor het college (dit was de 1e motie van afkeuring tegen dit college en gebeurde zes jaar geleden voor het laatst). De onderstaande drie moties werden tijdens de raadsvergadering al door het college overgenomen en daardoor weer door de raad ingetrokken:

Deze vier moties werden door de raad instemming gebracht en werden allen met meerderheid (moties over verlagen afsluitkosten en schadeloos stelling van kopers van sjoemelwoningen werden zelfs unaniem) aangenomen:

Samengevat zijn de volgende belangrijke punten door het college overgenomen of door de raad aan het college opgedragen:

  • Maximale inspanning voor het afschaffen van de afsluitplicht voor nieuwbouw woningen in Leidsche Rijn en alle andere nieuwbouw projecten tot het nieuwe Warmteplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld (motie 39);
  • Bij gebiedsgerichte aanpak een deskundige partij aan te stellen die een onafhankelijke review verzorgt, zodat wordt gekozen voor de meest duurzame en betaalbare oplossingen om energie te besparen en op te wekken (motie 40);
  • Verzoekt het college om organisaties met kansrijke, grootschalige opties voor voeding van het warmtenet snel een plaats te geven aan de regietafel ‘warmte’ en de mogelijkheden te onderzoeken (motie 41);
  • Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor nieuwbouw te blijven rekenen met de forfaitaire waarde voor stadsverwarming, met het doel meer CO2 te besparen (motie 42);
  • Bij de gebiedsgerichte aanpak, zoals beschreven in de Utrechtse Energieagenda’s, bij het kiezen van de warmte oplossing, uit te gaan van het werkelijke (EOR) opwekrendement (motie 42);
  • Liefst met Eneco, maar anders zelfstandig, onderzoek te doen naar de invulling van artikel 2 van de intentieovereenkomst tussen de Gemeente Utrecht en REMU uit 1996 (motie 43). Wethouder Jansen heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven te vragen of de ACM hier onderzoek naar kan doen;
  • In de onderhandelingen met Eneco afspraken te maken over het verlagen van de afsluitkosten van stadsverwarming, zonder gemeentelijke bijdrage, en hierbij als uitgangspunt de gemiddelde afsluitkosten van een standaard gasaansluiting voor kleinverbruikers van de drie grootste netbeheerders (Liander, Enexis en Stedin) te nemen en de raad over de uitkomsten te informeren (motie 44);
  • In principe geen omgevingsvergunningen meer te verlenen indien daarbij een opwekkingsrendement wordt gebruikt dat boven de forfaitaire waarde van 110% ligt;
  • Voorgaande ook van toepassing is op vergunningsaanvragen dien voor 19 februari 2016 zijn ingediend, en waarover nog geen besluit is genomen (motie 45);
  • Met betrokken projectontwikkelaars en Eneco mee te denken over oplossingen voor een mogelijk EPC-gat en hierbij als uitgangspunt te nemen dat eventuele (financiële) consequenties niet worden afgewenteld op bewoners (motie 45).

Het is nu afwachten of het college hetgeen de raad gevraagd heeft ook daadwerkelijk in acties en nieuw beleid omzet. Dit zullen we met de raad de komende maanden scherp in de gaten moeten houden.

Bekijk naar aanleiding van deze raadsvergadering hieronder het TV-item van RTV Utrecht:

De volgende artikelen verschenen eveneens op nieuwsites en in de krant:

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

UA-65853139-1