Milieuorganisatie MOB gaat bij de rechtbank in beroep tegen geplande Eneco biomassacentrale in Utrecht

Persbericht ‘Beter een afvaloven in je achtertuin dan een biomassacentrale van Eneco’ (13 april 2016)

Biomassacentrale Eneco Lage Weide vervuilender dan een afvaloven

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft afgelopen week beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de door de provincie Utrecht afgegeven vergunning voor de realisatie van een biomassacentrale op Lage Weide. Deze nieuwe centrale is bedoeld om de stad Utrecht van meer duurzame stadswarmte te kunnen voorzien. Zowel voor de lokale luchtkwaliteit als de Nederlandse bossen, is deze centrale een heel slecht initiatief, terwijl hij niets bijdraagt aan de transitie naar een echt duurzame energievoorziening. Eneco wil in deze nieuwe centrale, naast sloophout, vooral hout uit Nederlandse bossen gaan verstoken. Volgens een vorig jaar verschenen onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) draagt het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio- ethanol en biodiesel niet of nauwelijks aan de besparing van CO2-uitstoot, het gas dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Dergelijke brandstoffen zijn daarom niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening, aldus de KNAW. Verder heeft bijv. het verstoken van ‘afvalhout’ uit bossen, veel negatieve effecten voor de ecologie in bossen. De biodiversiteit, die toch al onder druk staat, gaat hiermee nog verder achteruit. Het weghalen van snoei- en afvalhout leidt tot verschraling en verarming van Nederlandse bossen. Het rottende hout dat gewoonlijk achterblijft, is voer voor micro-organismen en insecten, die weer voedsel zijn voor vogels en andere dieren hogerop in de voedselketen.

Eneco heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verduurzamen van haar energieproductie, met forse investeringen in zon en wind. Het verstoken van de Nederlandse natuur voor stadswarmte past hier absoluut niet bij. Er zijn momenteel veel
betere initiatieven op de markt om woningen op een duurzame manier van warmte te voorzien. Uitbreiding van het stadswarmtenetwerk houdt deze ontwikkelingen alleen maar tegen. Technisch gezien is de biomassacentrale niets anders dan een voortzetting van het fossiele tijdperk.

Naast de bijdrage van deze centrale aan de verschraling van de Nederlandse bossen en het mondiale klimaatprobleem, zal de centrale ook gevolgen hebben voor de lokale leefomgeving. Bij de verbranding van afvalhout kunnen voor de gezondheid schadelijke toffen vrijkomen. Voor dioxines is bijvoorbeeld de meest ruime toegestane normering in de vergunning opgenomen. De norm voor bijvoorbeeld de afvaloven in Harlingen is tienmaal strenger dan deze norm. “Je kunt dus beter een moderne afvaloven dan een biomassacentrale in je achtertuin hebben.”, aldus Johan Vollenbroek van MOB. “Ook de
schoorsteen is te laag om overlast voor de omgeving te voorkomen. Het meetprogramma van vervuilende stoffen die uit de schoorsteen komen zoals stikstofoxide, zwaveloxide, zoutzuur, waterstoffluoride en het zeer giftige dioxine, stelt weinig voor c.q. is ver onder de maat. Bij afvalovens is er dan ook nog het nodige geregeld bij storingen. Dat is hier ook niet
gebeurd.”

Welkom in de nieuwe wereld van Eneco? Zo luidt de nieuwe bedrijfsslogan van Eneco, waarmee het bedrijf het nieuwe jaar heeft ingeluid. “Nog bedankt voor de vooruitgang”, zegt Eneco in de reclame tegen de “oude wereld” die volgens het bedrijf dreef op fossiele energie. Schone energiebronnen wordt warm welkom geheten. De geplande biomassacentrale past hier niet bij. Die wordt voornamelijk gebouwd omdat er een subsidie voor is. Zonder subsidie zou dit project niet eens zijn aangevraagd. MOB roept Eneco dan ook op af te zien de verdere ontwikkeling van deze biomassacentrale en met huidige en toekomstige bewoners van de stad mee te denken en mee te werken om warmte op een echt duurzame manier op te wekken.

Bronnen:

  1. https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/vertrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst
  2. https://downtoearthmagazine.nl/het-probleem-van-biomassa-uit-nederlandse-bossen

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Johan Vollenbroek
tel.: 06 54674047
e-mail: johan@mobilisation.nl

of

Ewald Korevaar
tel.: 06 20847756
e-mail: ewald@mobilisation.nl

MOBilisation for the Environment:

MOB is een zogenaamde NGO (Non-Gouvernementele Organisatie) die zich richt op een aantal kerngebieden waaronder klimaatverandering en biodiversiteit. Primair zijn we een ideële organisatie die vindt dat we in Europa en tevens ook in Nederland nog ver verwijderd zijn van een duurzame samenleving en dat daarvoor alle mogelijke krachten moeten worden
“gemobiliseerd”.

Voor meer informatie over MOB zie: http://www.mobilisation.nl/index.php?id=3

Het originele persbericht is hier te downloaden.

UA-65853139-1