Speerpunten

Onderstaande punten zijn onze speerpunten voor een eerlijkere en duurzamere stadsverwarming in de gemeente Utrecht. Wij zijn geen tegenstanders van het huidige, bestaande stadsverwarmte net. Maar met de tegenwoordig beschikbare technologiën en alternatieven, legt een gezond, weldenkend mens geen nieuw stadswarmte net (of uitbreiding daarvan) meer aan.

De stadsverwarming in Utrecht:

1. IS DUUR: in de afgelopen 7 jaar zijn de vaste lasten (vastrecht en huur warmteset) met meer dan 26% gestegen;

2. IS NIET DUURZAAM: ‘Samen gaan we voor duurzaam’ …, maar niet met de ENECO stadsverwarming in Utrecht. De electriciteitsvoorziening in Utrecht wordt gerealiseerd door gas gestookte centrales op Lage Weide. In dit gas-gestookte proces wordt hoogwaardige warmte (120 graden of meer) gebruikt voor het stadswarmte net. Met het gebruik van deze ‘restwarmte’ zoals Eneco het kwalificeert wordt het stadswarmte net gevoed. Het gebruiken van deze hoogwaardige warmte heeft echter een serieus effect op het rendement van de electra opwek. Concludeert u zelf of dit duurzaam is. Daarnaast gaat tot 30% van de warmte in het transport- en distributienetwerk verloren;

3. IS EEN MONOPOLIE: u zit vast aan Eneco en kunt niet naar een andere energiemaatschappij overstappen;

4. KUN JE NIET OPZEGGEN: tenzij u absurde afsluitkosten aan Eneco wil vergoeden. In een recente case (woonhuis) werd door ENECO meer dan €3500,- (!) afsluitkosten gerekend.

5. IS ONVEILIG: er wordt melding gemaakt van lekkages en storingen, die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben.

6. KENT PROBLEMEN MET MEET- EN REGELTECHNIEK: de temperatuur op de warmte-set staat vaak te hoog afgesteld, waardoor u standaard teveel warmte verbruikt. Je kunt de temperatuur zelf niet aanpassen (want dan moet je de verzegeling van de warmte-set verbreken). Tevens zijn er veel problemen met defecte en/of onnauwkeurige warmtemeters.

7. HEEFT VOOR VEEL SLECHT GEÏSOLEERDE (NIEUWBOUW) HUIZEN GEZORGD: nieuw te realiseren huizen die op een stadswarmte net worden aangesloten mogen tegen een lagere (EPC) isolatiewaarde door de projectontwikkelaar worden gerealiseerd. Hierdoor heeft Eneco er een ‘warmte slaaf’ bij en hoeft uw projectontwikkelaar niet te ver in de buidel te tasten voor isolatie van uw woning. U zit met een woning die veel slechter dan de norm (vaak 20% slechter) geïsoleerd is, wat u gaat compenseren met hogere jaarlijkse warmte lasten.

8. KENT EEN GEBREKKIGE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEVOORZIENING: bent u ooit door belanghebbende partijen als Eneco, de Gemeente of een projectontwikkelaar pro-actief over bovenstaande punten geinformeerd?

Lees verdere informatie over alle bovenstaande punten op de pagina’s onder het kopje ‘Stadsverwarming in Utrecht’ op deze website.

UA-65853139-1