Niet duurzaam

De stadsverwarming in Utrecht wordt gewoon gas gestookt

Stadsverwarming maakt in Utrecht gebruik van restwarmte van de gas-gestookte (STEG) electracentrale van Eneco op Lage Weide. Restwarmte is echter een ‘rekbaar’ begrip omdat de benodigde warmte voor het stadsverwarmingsnet wel rond de 120 graden of nog hoger dient te zijn (invoertemperatuur). Als men deze hoogwaardige warmte echter wegleidt van de electra opwek heeft dit een lager rendement voor de electra opwek tot gevolg. Er is dus geen sprake van ‘restwarmte’, het betreft gewoon gas-gestookte warmte voor de stadsverwarming. Vervolgens gaat ongeveer 30% van de warmte verloren door de distributie naar de huishoudens/bedrijven in het net.

Update: op 1 mei 2015 zijn door Eneco voor de STEG-centrales op Lage Weide in Utrecht de kwaliteitsverklaringen ingetrokken. Dit betekent dat de centrale nu nog minder rendeert en dat een CV-ketel momenteel duurzamer presteert dan deze moloch op Lage Weide. Omdat Eneco electra niet meer in Utrecht opwekt, maar zijn stroom ‘van buiten Utrecht’ inkoopt, is het rendement van deze centrale ingezakt van 177,5% -> 125% nu (aldus Eneco).

CONCLUSIE: Het stadswarmtenet is Utrecht is dus fossiel gestookt, de centrales renderen slecht en het verliest daarnaast ook nog eens een hoop warmte op haar weg naar de klant. Helemaal niet duurzaam dus…

Maar daar wil Eneco wat aan doen…!

Want om de stadsverwarming in Utrecht te verduurzamen heeft Eneco grote plannen. Er moet een biomassacentrale komen op Lage Weide* om in de totale vraag van stadswarmte in Utrecht te kunnen voorzien.

Wat is er niet goed aan het gebruik van biomassa?

Het stadsgesprek heeft zich uitgesproken tegen biomassa omdat biomassa concurreert met de productie van voedsel. Een nog veel groter nadeel is echter dat het geen reductie oplevert van CO2. In veel gevallen leidt het gebruik van biomassa zelfs tot een toename van de CO2-uitstoot. Grofweg zijn er drie scenario’s:

 1. Biomassa als landbouwproduct.
  Daarvan is het nadeel de concurrentie met voedsel.
 2. Biomassa in de vorm van gekapte bomen, bijvoorbeeld uit Canada.
  Die toepassing levert geen besparing maar juist extra uitstoot op van CO2. Want het duurt tot ver ná 2050 voordat die bomen weer zijn aangegroeid. In een scenario waarin de stad Utrecht versneld een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en in 2030 klimaatneutraal wil zijn, kan dat geen serieuze optie zijn.
 3. Het gebruik van snoeihout en allerlei ander organisch afval uit Nederland.
  Dat is de biomassa die Eneco wil gaan gebruiken. Het nadeel daarvan is dat die materialen nu al op allerlei manieren worden gebruikt. Nergens liggen die materialen nu immers op grote hopen weg te rotten, of het moet zijn voor bruikbare compost. Een deel van dit soort biomassa die Eneco wil gaan gebruiken wordt momenteel verbrand in andere biomassacentrales (in Duitsland) en in afvalverbrandingsinstallaties die elektriciteit leveren. Het gebruik van die biomassa betekent slechts verplaatsing naar een andere fabriek en levert geen enkele CO2-besparing op.
  Het overige deel van de biomassa worden op dit moment gebruikt om allerlei producten van te maken. Bij verbranding van de huidige grondstof moeten de fabrikanten op zoek naar alternatieven. Vaak zijn dit alternatieven met veel CO2 uitsloot. Denk aan de fossiele grondstof veen (voor het maken van tuinaarde), of denk aan aardgas en aardolie voor het maken van kunstmest (voor het vervangen van compost). Ook daardoor zal de biomassawarmtecentrale van Eneco voor het klimaat geen enkele winst opleveren.

Biomassa kan alleen CO2 winst opleveren als het niet nu reeds ergens groeit of al gebruikt wordt. Alleen nieuwe biomassa (op grond waar nu nog geen biomassa groeit) én waarvoor nu geen toepassing is, levert CO2-winst op. Zulke biomassa is er bijna niet. Wie toch op grote schaal biomassa gaat inzetten, zoals Utrecht misschien wil, zet slechts aan tot de uitputting van gronden en de vernietiging van biodiversiteit. De effecten van het gebruik van biomassa op grote schaal zijn wellicht erger dan de effecten van de opwarming van het klimaat.

* Daarin wil Eneco dus wél investeren maar dat komt omdat biomassa (onterecht) onder de SDE regeling valt en Eneco er subsidie voor krijgt.

 

Verder lezen over biomassa?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

UA-65853139-1