Geen zorgen voor woningeigenaren in Leidsche Rijn over afwaardering woning a.g.v. aangepast Eneco rendement

Geen zorgen voor woningeigenaren in Leidsche Rijn over afwaardering woning a.g.v. aangepast Eneco rendement

Woningeigenaren in Leidsche Rijn kunnen weer rustig gaan slapen, de eenzijdige afwaardering van het rendement van de Eneco stadsverwarmingscentrale lijkt hun woningen niet te raken. Althans dat stelt de gemeente op haar website n.a.v. een eerder gepubliceerd artikel op deze blog. De gemeente heeft correcte stappen ondernomen teneinde hierover snel duidelijkheid te verschaffen (en eventuele aansprakelijkheden te voorkomen). Advocatenkantoor Nauta-Dutilh is geraadpleegd om hun licht op deze zaak te laten schijnen, wat geresulteerd heeft in de deze aanbeveling.

Het advocatenkantoor stelt de Gemeente Utrecht op een aantal punten gerust. Ze hoeft zich niet druk te maken over het informeren van woning eigenaren en/of andere maatregelen te treffen. Dat Eneco na oplevering aan de rendements knoppen heeft gedraaid levert geen verplichtingen aan de zijde van de gemeente op. Noch hoeft volgens de advocaten door woningeigenaren bij verkoop melding gemaakt te worden van een ‘verborgen gebrek’. Maatgevend zijn de omstandigheden en feiten die van toepassing waren ten tijden van het moment van aanvraag omgevingsvergunning voor de betreffende woning. Het ‘blijvend moeten voldoen’ van een woning aan het Bouwbesluit, lijkt van ondergeschikt belang.

eneco-rendement
Bron: Eneco presentatie raadsvergadering 10 maart 2016

Een fictief rendement

De hele kwestie rondom het rendement van de stadsverwarming van Eneco laat toch een nare nasmaak na bij veel woningeigenaren. Hoe kan het dat een energiemaatschappij jarenlang een veel te hoog rendement heeft ge’faked’ terwijl dit aantoonbaar ook al jaren niet meer werd gehaald (zie diagram afkomstig van Eneco)! Hoe kan het dat een gemeente die 45.000 huishoudens (verplicht) aan Eneco uitlevert geen prestatie-afspraken maakt? Het ongeloof is buitengewoon groot.

De groene lijn laat het niveau van het door TNO in 2011 in een kwaliteitsverklaring vastgelegde rendement zien. Vervelend blijft dat dit rendement vanaf het moment dat TNO de centrale uit liep nooit meer is gerealiseerd. Hierdoor zijn duizenden kopers van nieuwwoningen jarenlang onterecht benadeeld. Was dit nl. op het juiste niveau of forfaitair (max. 110%) geweest, zoals bv. een gemeente als Den Haag voorstaat, dan waren nieuwe huizen in Leidsche Rijn in deze periode veel beter energetisch uitgerust.

Utrecht is de Eneco kwaliteitsverklaring voor stadsverwarming zat

Laten we deze ongein nu voor eens en altijd beeindigen door met elkaar geen Eneco kwaliteitsverklaringen meer te accepteren. Het vertrouwen van bewoners over deze gang van zaken heeft een dieptepunt bereikt. Iets wat alleen nog gerepareerd kan worden met een eerlijk en duurzaam verhaal. Zolang de Gemeente Utrecht niet hard durft op te treden naar ‘haar warmteleverancier’ blijft de burger de ellende met de negatieve aspecten van stadsverwarming ervaren.

 

 

 

 

UA-65853139-1