Vertrouwen Eneco stadsverwarming na raadsinformatieavond in Utrecht tot dieptepunt gedaald

Eneco stadsverwarming heeft in Utrecht beste tijd gehad

Afgelopen donderdagavond 10 maart was er raadsinformatieavond over stadsverwarming in de Utrechtse gemeenteraad. Er waren meerdere dingen bijzonder aan deze raadsinformatieavond:

 • hij begon 3 minuten te vroeg šŸ™‚
 • was aangevraagd door zeven van de tien raadsfracties uit de Utrechtse gemeenteraad
 • duurde vervolgens 3 uur (er was initieel 1,5 uur ingepland) met instemming van alle deelnemende raadsleden
 • er was een volle publieke tribune

Na het welkomstwoord van de voorzitter (Bas Meijer, die de avond in goede banen leidde) was het woord in volgorde aan:

 • Gemeente Utrecht
 • Eneco
 • Ons (Stadsverarming Utrecht)
 • Toon Buiting, Energie en EPC-expert, Vastgoedbedrijf Radboud Universiteit Nijmegen
 • Henk-Jan Visscher, Visscher Installatie Advies
 • Vragen van raadsleden

De hele raadsinformatieavond is viaĀ deze linkĀ terug te kijken.

Op 24 maart a.s. wordt het onderwerp rondom de problemen met stadsverwarming en sjoemelwoningen met de wethouder besproken in de vergadering van de commissie Stad & Ruimte (tijdstip: 20.15-21.45 uur, locatie: raadszaal, oude stadhuis). Deze commissievergadering is voor het publiek toegankelijke, de volledige agenda treft u hier.

Hieronder een aantal korte highlights/bijzonderheden van passages van deze raadsinformatieavond van 10 maart.

Presentatie Gemeente Utrecht
(vanĀ 03:50 t/m 1:06:40, incl. vragen van raadsleden)

Screen Shot 2016-03-13 at 20.43.25 Screen Shot 2016-03-13 at 20.42.11

De presentatie van de Gemeente Utrecht gaf een verrassend open beeld over wanneer de gemeente welke informatie heeft gehad in de tijdslijn van mei 2015 tot nu. Het schrijnende hieraan was dat hieruit bleek dat de gemeente op veel momenten de kans heeft gehad om in te grijpen, maar dit niet heeft gedaan. De signalen waren in grote mate aanwezig, toch werd er niets gedaan. Het slecht functioneren van het ambtelijk apparaat in deze kwestie werd hierdoor nog pijnlijker duidelijk.

Ook bleek uit de presentatie van de gemeen te dat zij wederom met Eneco verder in gesprek gaat. Waar mag Joost weten… de schijn van belangenverstrengeling en ‘elkaar de hand boven het hoofd houden’ houdt de gemeente hiermee in stand. De gemeente zou de banden met Eneco resoluut moeten verbreken (opzeggen intentie-verklaring uit 1996) teneinde een gezond en gelijk speelveld te creeren voor de Utrechtse situatie. Dat beide partijen met elkaar in gesprek gaan om te kijken of ze alternatieven tot de Utrechtse markt verder willen gaan toelaten (zie artikelĀ  ….) is natuurlijk meer dan beschamend en een bevestiging van het bovenstaande.

De volledige presentatie van de Gemeente Utrecht is hier in te zien.

Presentatie van Eneco
(vanĀ 1:07:32 t/m 1:26:37, incl. vragen van raadsleden)

Eneco opwekrendement EOR stadsverwarming Utrecht

De presentatie van Eneco was mat en saai te noemen. Eneco verstopte zich niet achter mooie plaatjes en grafieken, maar liet zien dat het rendement van de Utrechtse stadsverwarming als sinds 2012 is ingestort tot niveau’s onder de 150%. De rendementen afgegeven in de TNO kwaliteitsverklaring blijkt in de periode sinds 2012 nooit gehaald en zal ook nooit meer gehaald worden. Eneco claimt dat het huidige rendement rond de 125% schommelt. Bovenstaande slide uit de presentatie van Eneco geeft dit grote probleem weer.

Vervelend is uiteraard dat door de definitie van ’tijdelijk’ Eneco en de Gemeente Utrecht al sinds 2012 met elkaar zorgen voor slechter geisoleerde huizen op basis van een fictief rendement wat in de praktijk nooit is gehaald. In combinatie met het ‘niet acteren’ van de gemeente Utrecht en deze ’tijdelijke’ situatie vooral te laten bestaan zijn sinds 2012 duizende woningeigenaren in Utrecht aantoonbaar, serieus benadeeld. Voer voor juristen om hier namens bewoners eens mee aan de gang te gaan.

De volledige presentatie van de Eneco is hier in te zien.

Presentatie van Stadsverarming Utrecht
(van 1:26:45 t/m 1:43:25)

Zie hier onze bijdrage. Samengevat vragen wij nu aandacht voor:

1. Opheffen aansluitplicht

 • Gezien de massale afwaardering van de Eneco centrales kunnen we de aansluitplicht, die nu leidt tot hogere CO2-emissies, niet langer handhaven
 • De aansluitplicht leidt sowieso tot een ongelijk speelveld wat betreft de markt voor warmtevoorziening in Utrecht (zie ook: klacht ACM door Alklima)

2. Kosteloos afsluiten voor bestaande woningeigenaren die willen verduurzamen

 • Het kosteloos of tegen administratieve kosten kunnen afsluiten van stadsverwarming voor woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen
 • Gezien de Gemeente Utrecht jarenlang bewoners heeft gedwongen op het stadswarmte net aan te sluiten, dient zij naar aanleiding van de ontstane situatie haar partner Eneco er op aan te spreken dit mogelijk te maken

3. Onderzoek naar prijsstelling inzake hoogte variabele GJ-verbruikstarief voor Utrecht

 • De ACM stelt jaarlijks de maximale GJ-verbruikstarieven voor stadsverwarming vast op basis van een ander opwek-reken-rendement dan waarmee Eneco feitelijk in Utrecht opwekt. Dit heeft tot gevolg dat huishoudens teveel variabele kosten betalen voor het aantal door hun verbruikte GJ’s. Per woning is vast te stellen met welke opwekrendement deze is doorgerekend en geisoleerd. Op basis daarvan dient het variabele GJ-verbruikstarief veel lager uit te vallen. Eneco rekent al jaren het maximale door de ACM-vastgestelde variabel GJ-verbruikstarief.

4. Onafhankelijke vaststelling, geregelde controle en publicaties van het EOR (Equivalent OpwekRendement) van de Eneco centrales

 • Er is veel onduidelijkheid over het feitelijke rendement van de Eneco centrales in Utrecht. Momenteel moeten we Eneco op haar blauwe ogen geloven dat het rendement is wat ze zeggen dat het is. Ook hebben we moeten constateren dat het rendement uit de in 2012 door TNO afgegeven kwaliteitsverklaring voor de duur van 6 jaar nooit is gerealiseerd. Door deze teleurstellende constatering dient er extern toezicht, externe vaststelling en controle te komen op het opwekrendement (EOR) van de Eneco centrales in Utrecht. Gezien hier mee gerekend mag worden bij isolatie van nieuwbouwwoningen is dit vitaal voor het vertrouwen van nieuwe woningbezitters van woningen die in de toekomst eventueel nog op stadsverwarming worden gerealiseerd.

5. Nette oplossing voor gedupeerden met een sjoemelwoning

 • De Gemeente Utrecht dient een nette oplossing te bieden voor gedupeerde woningeigenaren met een sjoemelwoning. Dit na onafhankelijk onderzoek wat de schade vaststeld.

Presentatie Toon Buiting, Radboud Universiteit Nijmegen
(vanĀ 1:44:20 t/m 2:02:20)

conclusies nadelen
De heer Toon Buiting, voormalig medewerker van de Gemeente Nijmegen en in zijn huidige functie bij het vastgoedbedrijf van de Radboud Universiteit verantwoordelijk voor de energievoorziening is gezien zijn heden en verleden een expert op het gebied van EPC-berekeningen en warmtewoningen. De heer Buiting schetste een zeer kritische blik m.b.t. stadsverwarming. ‘Stadsverwarming is een systeem van de vorige eeuw’ en ‘Stadsverwarming is niet geschikt als verwarmingsbron voor nieuwe, goed geisoleerde woningen’ waren twee belangrijke passages uit zijn betoog. Lees de nadelen van stadsverwarming en zijn conclusies en aanbevelingen in zijn slides.

Lees ook hier twee artikelen die de heer Buiting in het verleden publiceerde over woningen op stadsverwarming:
Warmtewoningen: minder energiezuinig en hogere lasten
Minder energiezuining en hogere lasten

Mondelinge toelichting van Henk-Jan Visscher, Visscher Installatie Advies
(vanĀ 2:02:30 t/m 2:15:00)

De heer Visscher schetste vanuit zijn rol als installatie-adviseur de ervaringen met de Gemeente Utrecht en Eneco in de mogelijkheden om bij aantoonbaar betere (CO2-emissie en kosten voor de bewoner) alternatieven niet op stadsverwarming te hoeven aansluiten. Bij projecten in 2015 en recent nog begin 2016 ving hij bot bij het krijgen van ontheffingen op de aansluitplicht. In alle gevallen werden deze alternatieven afgewezen door Eneco.

Gezien het gesjoemel met het opwekrendement en de voorlopig permanente afwaardering, pleit hij voor:

– Stoppen met de aansluitplicht
– De markt zelf laten bepalen hoe zij aan de EPC-eis voldoet (welke warmtevoorziening het meest geschikt is)
– Eneco geen rol meer te geven in dit dossier

Vragen van raadsleden
(vanĀ 2:15:20 t/m 2:56:40)

Tot slot waren er vragen van de raadsleden aan metname Eneco, de gemeente, de heer Buiting en de heer Visscher.

 

Lees ook hier de reactie van Reeshofwarmte op deze raadsinformatieavond.

 

About Bart

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

UA-65853139-1